ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางพรทิพย์ สว่างลาภ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูเครือข่าย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คิดอย่างไรกับกฎกระทรวง นักเรียนไว้ผมยาว
ดีแล้วที่ทำตามกระแสสังคม
จัดการเรื่องผม แบบเดิม ดีแล้ว
ให้ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาจะพิจารณาดีกว่า
ยังไม่ชัดเจนเลยว่า ผมควรจะยาวแค่ไหน ทรงแบบไหนจึงจะถูกต้องตามกฎกระทรวง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/06/2012
ปรับปรุง 27/12/2019
สถิติผู้เข้าชม 721648
Page Views 894444
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) ท่าแร้ง บ้านแหลม
2 โรงเรียนบ้านคลองมอญ ท่าแร้ง บ้านแหลม
3 โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) ท่าแร้ง บ้านแหลม
4 โรงเรียนบ้านเหมืองไทร ท่าแร้งออก บ้านแหลม
5 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) บางขุนไทร บ้านแหลม
6 โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) บางขุนไทร บ้านแหลม
7 โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) บางครก บ้านแหลม
8 โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวราษฎร์รังสรรค์) บางครก บ้านแหลม
9 โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย) บางครก บ้านแหลม
10 โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) บางครก บ้านแหลม
11 โรงเรียนวัดบางลำภู บางครก บ้านแหลม
12 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต บางครก บ้านแหลม
13 โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) บางตะบูน บ้านแหลม
14 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา บางตะบูน บ้านแหลม
15 โรงเรียนวัดคุ้งตำหนัก บางตะบูน บ้านแหลม
16 โรงเรียนบ้านสามแพรก บางตะบูน บ้านแหลม
17 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว บางตะบูนออก บ้านแหลม
18 โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) บางตะบูนออก บ้านแหลม
19 โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) บางแก้ว บ้านแหลม
20 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา บางแก้ว บ้านแหลม
21 โรงเรียนบ้านแหลม บ้านแหลม บ้านแหลม
22 โรงเรียนวัดอุตมิงค์ (จันทสิริราษฎร์รังสรรค์) บ้านแหลม บ้านแหลม
23 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) บ้านแหลม บ้านแหลม
24 โรงเรียนวัดต้นสน ([บุญมีโชติวิทยา) บ้านแหลม บ้านแหลม
25 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา บ้านแหลม บ้านแหลม
26 โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) บ้านแหลม บ้านแหลม (032) 481180
27 โรงเรียนวัดในกลาง บ้านแหลม บ้านแหลม
28 โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 บ้านแหลม บ้านแหลม
29 โรงเรียนวัดนอกปากทะเล ปากทะเล บ้านแหลม
30 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ปากทะเล บ้านแหลม
31 โรงเรียนวัดสมุทรธาราม แหลมผักเบี้ย บ้านแหลม 0871523892
32 โรงเรียนวัดสมุทรโคดม แหลมผักเบี้ย บ้านแหลม
33 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง
34 โรงเรียนบ้านสามเรือน ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง 032-407114
35 โรงเรียนบ้านพุพลู ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง
36 โรงเรียนบ้านหนองรี ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง
37 โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง
38 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง
39 โรงเรียนบ้านท่าเสลา ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง
40 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง (032)404729
41 โรงเรียนบ้านปากรัตน์ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง .032-417246
42 โรงเรียนบ้านจะโปรง หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
43 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
44 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
45 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
46 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
47 โรงเรียนบ้านไทรงาม หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
48 โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) ทับคาง เขาย้อย 032562256
49 โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง) ทับคาง เขาย้อย
50 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) บางเค็ม เขาย้อย 032706570
51 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) บางเค็ม เขาย้อย
52 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สระพัง เขาย้อย
53 โรงเรียนบ้านสระพัง สระพัง เขาย้อย
54 โรงเรียนวัดหนองส้ม สระพัง เขาย้อย
55 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ หนองชุมพล เขาย้อย
56 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) หนองชุมพล เขาย้อย
57 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล หนองชุมพล เขาย้อย
58 โรงเรียนบ้านเนินรัก หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย
59 โรงเรียนวัดทรงธรรม หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย 032447400
60 โรงเรียนบ้านคีรีวงศ์ หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย
61 โรงเรียนวัดมณีเลื่อน หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย
62 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) หนองปรง เขาย้อย (032) 561824
63 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (วชิรราษฎร์วิทยา) หนองปลาไหล เขาย้อย
64 โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง หนองปลาไหล เขาย้อย
65 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม หนองปลาไหล เขาย้อย
66 โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) ห้วยท่าช้าง เขาย้อย
67 โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) ห้วยโรง เขาย้อย
68 โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) เขาย้อย เขาย้อย (032) 562390
69 โรงเรียนวัดยาง(เย็นประชาสรรค์) เขาย้อย เขาย้อย (032) 562260
70 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา เขาย้อย เขาย้อย
71 โรงเรียนบ้านเขาย้อย เขาย้อย เขาย้อย (032) 562259
72 โรงเรียนบ้านวัง เขาย้อย เขาย้อย
73 โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ เมืองเพชรบุรี
74 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ เมืองเพชรบุรี
75 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิ์วิทยาลัย เมืองเพชรบุรี
76 โรงเรียนราษฎร์วิทยา เมืองเพชรบุรี
77 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี
78 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี 032426105
79 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี
80 โรงเรียนวัดนาค (แบ่งอุทิศวิทยาคาร) ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี
81 โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี .032-700603
82 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี
83 โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี
84 โรงเรียนดอนยางวิทยา ดอนยาง เมืองเพชรบุรี
85 โรงเรียนบ้านหนองมะขาม ดอนยาง เมืองเพชรบุรี
86 โรงเรียนบ้านบ่อขม ดอนยาง เมืองเพชรบุรี
87 โรงเรียนบ้านดอนยาง ดอนยาง เมืองเพชรบุรี 032 -497253
88 โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) ดอนยาง เมืองเพชรบุรี
89 โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) ดอนยาง เมืองเพชรบุรี
90 โรงเรียนวัดหนองควง (ปริยัติพุทธสรราษฎร์นุเคราะห์) ต้นมะพร้าว เมืองเพชรบุรี
91 โรงเรียนวัดใหม่ท่าศิริ (สุพรรณวิทยาคาร) ต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี
92 โรงเรียนศึกษาปัญญา ท่าราบ เมืองเพชรบุรี
93 โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา ท่าราบ เมืองเพชรบุรี
94 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์) ท่าราบ เมืองเพชรบุรี
95 โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร ท่าราบ เมืองเพชรบุรี
96 โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี ท่าราบ เมืองเพชรบุรี
97 โรงเรียนอนุบาลเทพศึกษา ธงชัย เมืองเพชรบุรี
98 โรงเรียนวัดอินทาราม ธงชัย เมืองเพชรบุรี
99 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ธงชัย เมืองเพชรบุรี
100 โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) นาพันสาม เมืองเพชรบุรี
101 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) นาพันสาม เมืองเพชรบุรี (032)598179
102 โรงเรียนวัดไสกระดาน นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี
103 โรงเรียนวัดเจริญศรีมณีผล (สุวรรณไวประชานุกูล) บางจาก เมืองเพชรบุรี
104 โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) บางจาก เมืองเพชรบุรี
105 โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) บางจาน เมืองเพชรบุรี (032) 425012
106 โรงเรียนบางจานวิทยา บางจาน เมืองเพชรบุรี
107 โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี
108 โรงเรียนวัดขุนตรา บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี
109 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ใหญ่พัฒนา บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี
110 โรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี
111 โรงเรียนอนุบาลศศิมา บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี
112 โรงเรียนคงคาราม บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี
113 โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) วังตะโก เมืองเพชรบุรี
114 โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) สำมะโรง เมืองเพชรบุรี
115 โรงเรียนบ้านบ่อโพง หนองขนาน เมืองเพชรบุรี
116 โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม หนองขนาน เมืองเพชรบุรี
117 โรงเรียนบ้านโตนดน้อย หนองขนาน เมืองเพชรบุรี
118 โรงเรียนวัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) หนองขนาน เมืองเพชรบุรี
119 โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก หนองพลับ เมืองเพชรบุรี
120 โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) หนองพลับ เมืองเพชรบุรี
121 โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) หนองโสน เมืองเพชรบุรี
122 โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี
123 โรงเรียนบ้านบางกุฬา หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี (032) 441262
124 โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี
125 โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี
126 โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) เวียงคอย เมืองเพชรบุรี
127 โรงเรียนวัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) โพพระ เมืองเพชรบุรี
128 โรงเรียนบ้านบางพรม (คุรุราษฎร์บำรุง) โพพระ เมืองเพชรบุรี
129 โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี
130 โรงเรียนบ้านบ่อหวาย โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี
131 โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี
132 โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี