ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศูนย์การเรียนรู้คลินิกเทคโนโลยี
ศูนย์การเรียนรู้คลินิกเทคโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 865.82 KB
คลินิกเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 927.57 KB
ศูนย์การเรียนรู้ปลูกผักประหยัดพื้นที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 753.97 KB
ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 482.53 KB
ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ศูนย์การเรียนรู้น้ำส้มควันไม้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.45 MB
ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักไร้ดิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.75 MB
เอกสารประกอบศูนย์การเรียนรู้ คลินิกเทคโนโลยี 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.48 MB
เอกสารประกอบศูนย์การเรียนรู้ คลินิกเทคโนโลยี 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.7 MB