ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เด่นตระหง่านยางกลัดใต้

เพลงมาร์ช  เด่นตระหง่านยางน้ำกลัดใต้
                                                           เนื้อเพลง   ประเสริฐ  รุจิรา
                                                                     ทำนอง      ป่าลั่น

เด่นตระหง่านผ่านฟ้านภากว้างใหญ่      บ้านยางน้ำ กลัดใต้ทุกคน ยังจำมั่น
แหล่งการ ศึกษา หาความรู้ คู่ชีวัน        สถาบันหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
วิสัยทัศน์เก่งกาจวิชาการ                   มุ่งมั่น สืบสานวัฒนธรรมนำวิถี
สิ่งแวดล้อมเลิศล้ำนำเทคโนโลยี           ยต. มีหลวงปู่นวมรวมจิตใจ
เราพี่น้อง ทั้งหญิงชาย สายเลือดเดียว    สีส้มเขียว คือความรุ่งโรจน์อันสดใส
ล้วนสมบูรณ์จรรยาพลานามัย             ดนตรีไทย เราสืบทอดตลอดมา
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธสุดสูงส่ง              ต้นกะพง คงคู่ มะม่วงป่า
วัฒนธรรม ชาวกะเหรี่ยง น้อมนำมา     การทอผ้า เวียนศาลาน่าภูมิใจ

เพลงมาร์ช บ้านยาง น้ำกลัดใต้

เนื้อเพลงมาร์ช บ้านยาง น้ำกลัดใต้

                                      เนื้อเพลง   ประเสริฐ  รุจิรา
                                                                    ทำนอง      ป่าลั่น
 
       โรงเรียน บ้านยาง น้ำกลัดใต้  สร้างเยาวชน ให้ก้าวไกล ใฝ่ศึกษา
จรรยาดี มีพลานามัย สมบูรณ์ทั่วหน้า เพิ่มพูนพัฒนา นำความรู้สู่สังคมไทย
   สร้างเยาวชน ให้เก่งกาจ ในวิชาการ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม อันยิ่งใหญ่
ก้าวล้ำการงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยดวงใจ พร้อมนำเทคโนร่วมสมัย มุ่งพัฒนา
***  สีส้มเขียว ธงของเราโบกสะบัด ดั่งศูนย์รวมใจ ให้ผองเราใฝ่ศึกษา

      สีส้ม คือพลัง ของชีวา สีเขียว ดั่งปัญญาเติบโตรุ่งเรือง
 พวกเรา ชาวโรงเรียน บ้านยาง น้ำกลัดใต้  แหล่งการทอผ้า ของกะเหรี่ยง

 ขึ้นชื่อลือเรื่องกิจกรรม อ.ย น้อยเด่นดั่งทั่วเมือง  ร่วมสร้างชื่อเสียง

 ให้เกรียงไกร ทั่วไทยเอย